Kontakt/Boka – MidSweden365


Kontakt/Boka – MidSweden365
— Läs på midsweden365.se/kontakt-boka/

Skidtunnelträning i Gällö utanför Östersund

Annonser

Hāshimite | Islamic history | Britannica.com


Hāshimite: Hāshimite, any of the Arab descendants, either direct or collateral, of the prophet Muḥammad, from among whom came the family that created the 20th-century Hāshimite dynasty. Muḥammad himself was a member of the house of Hāshim (Hāshem), a subdivision of the Quraysh tribe. The most revered line o
— Läs på www.britannica.com/topic/Hashimite

Background material to story Gertrude Bell, Queen of the desert

Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Debatt om förslag – Riksdagen


Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
— Läs på www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/langsiktig-finansiering-och-starkt-oberoende-for_H601KrU2

Roland Utbult

Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria – Landstinget i Värmland


Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter uppkomst av vårdskada och fördröjd behandling.
— Läs på www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/pressrum/Lex-Maria-anmalningar2/2018/10/landstinget-gor-en-anmalan-enligt-lex-maria5/